2019-10-11

W tym roku zaprezentowaliśmy najnowszą generację urządzeń - zasysające detektory dymu VESDA serii

Sercem systemu VESDA jest detektor. Producent duży nacisk kładzie na jakość, niezawodność i elastyczność. Możliwość detekcji już w fazie powstawania niewidocznych produktów spalania (np. 30-letnie doświadczenie firmy Xtralis w dostarczaniu najwyższej klasy urządzeń VESDA umożliwiło wypracowanie specjalnych rozwiązań branżowych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej. W tym roku zaprezentowaliśmy najnowszą generację urządzeń - zasysające detektory dymu VESDA http://dekk.pl/systemy-sygnalizacji-pozaru.html serii. System zapewnia skuteczne działanie w każdych warunkach. System VESDA posiada cztery progi alarmowe, obejmujące poziom zadymienia w granicach od 0,005 do 20%/m. Spośród wielu zastosowań należy wymienić najbardziej charakterystyczne miejsca, w których montowany jest system VESDA. Dzięki swojej legendarnej już niezawodności zasysający system detekcji dymu VESDA zyskał miano jednego z najlepszych na świecie. System jest w stanie wykryć zarzewie ognia jeszcze w bardzo wczesnej fazie przez. Zapewnia to skuteczne działanie systemu VESDA w każdych warunkach od bardzo intensywnej wymiany powietrza, aż po jej brak. System VESDA jest jak czuły nos, wykrywający dym, zanim stanie się on realnym zagrożeniem pożarowym. Detektor VESDA ma możliwość regulowania czułości w zakresie do 0,005% do 20% zaciemnienia powietrza na metr. Detektor Vesda w odmianie LaserPLUS jest podstawowym produktem w rodzinie Vesda. Sercem systemu VESDA jest detektor. Dym ze spalanego kabla został wykryty przez system VESDA w ciągu dwóch minut, ale nie został wykryty przez pozostałe czujki dymu. Taką aplikacją jest system VESDA, zainstalowany na dźwiękochłonnych obudowach bloków turbogeneratorów prądu w jednej z elektrowni. VESDA Software to szereg programów narzędziowych dla projektantów, pracowników serwisu, a także użytkowników systemów. Przez lata system zasysający dymu VESDA dzięki swojej niezawodności zyskał miano najlepszego na świecie systemu w tym przedziale. Powyższe wymagania spełnia bez wątpienia system VESDA. System VESDA zapewnia maksymalną czułość we wszystkich klasach standardu (dla różnych powierzchni i obszarów). Ciekawostką jest pionierskie zastosowanie systemu VESDA do ich zabezpieczenia, jak i same dźwiękochłonne obudowy opracowane przez polskich inżynierów. Dzięki unikatowym właściwościom system VESDA możemy stosować tam, gdzie szczególne wymagania i trudne warunki wykluczają zamontowanie konwencjonalnego systemu przeciwpożarowego. W zakresie wykrywania dymu - skuteczniejszym, bardziej odpornym na czynniki zewnętrzne, oraz bardziej czułym od klasycznych czujek punktowych dymu, jest zasysający system wczesnej detekcji dymu.