Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali

Biblioteka szkolna w Kowali posiada bogaty księgozbiór, prenumeruje czasopisma dla uczniów i nauczycieli. Z jej zbiorów korzystają uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni czytelnicy. W bogatej ofercie biblioteki znajdują się nie tylko lektury szkolne, ale także literatura dziecięca, młodzieżowa, książki historyczne i przyrodnicze. Nauczyciele mają dostęp do systematycznie aktualizowanego księgozbioru z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Czytelnia stanowi integralną część biblioteki, w której wyeksponowano czasopisma oraz księgozbiór podręczny. Wyposażona jest w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Uczniowie mają możliwość samodzielnego wyszukiwania informacji korzystając z tradycyjnych oraz multimedialnych źródeł, nabywając umiejętność samokształcenia.

W bibliotece prowadzone są zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej w klasach I - VI, które wyrabiają u uczniów właściwe nawyki czytelnicze, przygotowują ich do korzystania z różnorodnych źródeł informacji w celu poszerzenia wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań.
W bibliotece działa grupa aktywnych czytelników, którzy zajmują się różnymi pracami na rzecz biblioteki (pomoc w organizacji uroczystości, konkursów, wystaw bibliotecznych, wykonywanie prostych czynności biblioteczno – technicznych).
Nauczyciel bibliotekarz organizuje szereg imprez bibliotecznych oraz konkursów popularyzujących książkę jako źródło wiedzy i rozrywki. Każdego roku biblioteka zaprasza swoich czytelników do wzięcia udziału w szkolnych konkursach przeprowadzanych w różnej formie (czytelnicze, twórczości uczniowskiej – plastycznej i literackiej). Konkursy umożliwiają uczniom zaprezentowanie swoich zdolności i talentów.
Jedną z większych imprez bibliotecznych, jest organizowana corocznie uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników.
Biblioteka włącza się w realizację zadań, wynikających z rocznego planu pracy szkoły.

BIBLIOTEKA jest czynna:

Poniedziałek 10:30 - 12:30
Wtorek 10:30 - 12:30
Czwartek 9:30 –11:30
Piątek 10:30 - 12:30

 

Zasady zachowania się w bibliotece

- zachowuję się cicho by nie przeszkadzać innym czytelnikom

- przychodzę do biblioteki w wyznaczonych godzinach
- w wypożyczalni wypożyczam książki, które mogę zabrać do domu
- nie wchodzę do biblioteki z jedzeniem ani piciem
- zawsze w terminie oddaję wypożyczone książki
- jeśli zgubię lub zniszczę wypożyczoną książkę zgłaszam to pani bibliotekarce
- mogę przyjść do czytelni poczytać czasopisma dla dzieci lub skorzystać z księgozbioru podręcznego 

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ 

11 grudnia 2007 r. nasza szkolna biblioteka została wyposażona w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Centrum powstało w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" współfinansowanego przez Unię Europejską (EFS Europejski Fundusz Społeczny), wdrożonego przez MENiS.
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.
Otrzymaliśmy 4 stanowiska komputerowe dla czytelników, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero) oraz oprogramowanie multimedialne, czyli:
• Powszechną Encyklopedię PWN
• Wielki Multimedialny Atlas Świata PWN
• Słownik Języka Polskiego PWN

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Szkoły Podstawowej w Kowali
1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej (z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych) po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
2. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM (data, godzina, imię i nazwisko, klasa, numer stanowiska, wyszukiwana informacja). Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji.
4. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych).
5. Jednorazowo z komputera można korzystać do 45 minut.
6. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
7. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy stanowisku będzie ograniczony.
8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
9. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
10. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
11. Podczas pracy w ICIM należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.
Zabrania się:
12. Wgrywania własnych programów, kasowania zainstalowanych, zapisywania dokumentów na dysku twardym, usuwania istniejących plików!!!
13. Dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem.
14. Instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen. Gadu-Gadu, Skype).
15. Samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek i CD-Rom-ów. Wprowadzanie do komputera własnych dyskietek, płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela bibliotekarza.
16. Kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych.
17. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
*Regulamin może podlegać zmianom wynikającym z użytkowania komputerów.

 

orzel

Dzisiaj jest:
20 Październik 2018
Imieniny obchodzą:
Ireny, Kleopatry, Jana
Do końca roku szkolnego pozostało:
-485 dni

Linki

Dziennik elektroniczny 

 

 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

 

Program Bezpieczna +

Znalezione obrazy dla zapytania program bezpieczna +

 

Projekt Erasmus+

 

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

 

Bezpieczny internet 

 

 

Ogólnopolskia Koalicja

na rzecz

Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

 

  

Projekt Englisch Teaching

 

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Nidzicka Fundacja Rozwoju- NIDA

 

 NIDA.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Znalezione obrazy dla zapytania wfoś w kielcach

 

Zadanie pn.: Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej

w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali

realizowane przez Gminę Sitkówka - Nowiny,

 jest współfinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

zgodnie z podpisaną w dniu 17.05.2017 roku umową dotacji na kwotę 20 000,00zł.

Statystyki

Użytkowników:
8429
Artykułów:
578
Zakładek:
1
Odsłon artykułów:
350095