Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali

"Jesteśmy szkołą przyjazną uczniom, otwartą, dajemy swoim podopiecznym radość z uczenia się"
Dobrze przygotowujemy do następnego etapu kształcenia;
Wychowujemy w duchu patriotyzmu;
Pielęgnujemy tradycje własnego regionu i kraju;
Uczymy szacunku do nas samych i innych;
Proponujemy zdrowy styl życia, bo jesteśmy „Szkołą Promującą Zdrowie";
Dbamy o nasze środowisko przyrodnicze;
Przygotowujemy do życia we współczesnym świecie;

Szkoła Podstawowa im. gen Antoniego Hedy ps. „Szary" w Kowali zapewnia wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki. Jest wolna od nałogów, nietolerancji i przemocy. Staramy sie tworzyć warunki do bezpiecznej i przyjemnej nauki. Nasi uczniowie objęci są opieką medyczną i psychologiczno-pedagogiczną. Szkoła oferuje następujące zajęcia pozalekcyjne: korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, rozwijające dla uczniów zdolnych, plastyczne, teatralne, rekreacyjno-sportowe, matematyczne, polonistyczne, muzyczne i wiele innych zgodnie z potrzebami uczniów.

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Zajęcia sportowo - ruchowe - opiekun: p.Polowczyk - Walas

klasy I - III – wtorek –     12.40-13.25

klasy IV-VI -  czwartek -  14.20-15.05

Koło przyrodnicze- opiekun: p.Pabian

czwartek -  14.20 - 15.05

Koło plastyczno-techniczne – opiekun: p.Pabian

poniedziałek - 13.30-14.15

Koło teatralne - opiekun: p.Krajewska

klasy IV-VI - wtorek - 13.30 – 15.05

Judo – opiekun: p.Morzyk

wtorek, piątek 15.30 – 17.00 

Pogotowie lekcyjne z matematyki - opiekun: p.Kaczmarczyk
czwartek - 13.30- 14.15

Koło matematyczne - opiekun: p.Kaczmarczyk
klasy VI i IV – środa - 13.30 - 14.15 

Koło języka niemieckiego - opiekun: p.Libera

środa - 13.30 – 14.15 

Koło języka angielskiego – opiekun: p.Głogowska-Frączek

piątek - 13.30-14.15
Koło informatyczne- opiekun: p.Kaczmarczyk

środa – 14.20-16.20

Gimnastyka korekcyjna - opiekun: p.Polowczyk-Walas

klasa II – czwartek - 10.45-11.30
klasa III – środa - 11.45-12.30 

Zajęcia muzyczne – opiekun: p.Stańczyk
piątek - 13.30 - 15.00 

Zajęcia muzyczno-taneczne zespołu "Mali Kowalanie" - opiekun: p.Lużyńska-Kasperek i p.Stańczyk

członkowie zespołu - czwartek – 11.45 - 13.25

Zajęcia na basenie "Perła" - opiekun: p.Stefański
klasy VI i II – poniedziałek - 12.40 - 13.30
klasy V i III - środa - 12.40 - 13.30

klasy IV i I -  piątek - 12.40 - 13.30

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klas I-III

Klasa I – piątek 8.00-8.45 - p.Dąbrowska
Klasa III- środa 8.00-8.45 - p.Bierońska
Klasa II – wtorek 11.45-12.30 - p.Tomaszewska

Koła edukacyjne klas I-III

Klasa I – czwartek 8.00 - 8.45 - p.Dąbrowska
Klasa III- piątek 11.45-12.30 - p.Bierońska
Klasa II – środa 11.45 - 12.30 - p.Tomaszewska

Język angielski w oddziale przedszkolnym - opiekun: p.Głogowska-Frączek

środa - 10.45 - 12.30

Religia w oddziale przedszkolnym - opiekun: ks. Wrzesień

środa - 8.55 - 9.40

Rytmika w oddziale przedszkolnym - opiekun: p.Stańczyk

środa, piątek - 11.45 - 12.30

Zuchy - opiekun: dh Glimos

poniedziałek - 15.30 - 17.00

Harcerze - opiekun: dh Sołowiej

środa - 15.30 - 17.00

Ponadto:

Cała społeczność dba o dobre imię i honor szkoły. Pielęgnuje zwyczaje i tradycje szkolne. Wizerunek szkoły w środowisku lokalnym jest pozytywny. Nasza szkoła jest liczącą się placówką oświatowo-kulturalną w środowisku lokalnym.
• Realizujemy bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i rytmiki w oddziale przedszkolnym.
• Uczestniczymy w projekcie „Erasmus+",który daje możliwości współpracy zagranicznej dla naszych uczniow,
• Prowadzimy bezpłatne zajęcia: logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne,
• W ramach projektów „Radosna Szkoła" i "Cyfrowa szkoła" zgromadziliśmy bogate wyposażenie pracowni klas I-III oraz pracowni komputerowej.
• Utworzyliśmy specjalne miejsce zabaw na świetlicy szkolnej i korytarzu przeznaczone dla sześciolatków i siedmiolatków oraz uczniów kl. I-III.
• Mamy dwa place zabaw dla dzieci umożliwiające prowadzenie zajęć zabawowo-ruchowych na świeżym powietrzu,
• Ze względu na dogodne położenie szkoły mamy możliwość prowadzenia lekcji w terenie oraz korzystania z różnych obiektów sportowych i kulturalnych na terenie gminy.
• Zajęcia lekcyjne odbywają się wyłącznie na pierwszą zmianę.
• Na prośbę rodziców czas pracy świetlicy szkolnej został rozszerzony od godz. 7.00 do 16:30.
• Każda z klas I-III odbywa zajęcia wyłącznie we własnej, przystosowanej do potrzeb dzieci sali.
• Uczestniczymy w programie ARR „Owoce warzywa w szkole" oraz „Doskonałe mleko" dzięki czemu dzieci mogą spożywać świeże owoce i warzywa oraz pić mleko i jogurty.
• Organizujemy zajęcia taneczno – wokalne w klasach I-III prowadzone w zespole „Mali Kowalanie" oraz zajęcia teatralne dla klas IV - VI.
• Prowadzimy różnorodne koła zainteresowań dla dzieci uzdolnionych oraz zespoły wyrównawcze dla dzieci mających trudności w nauce.
• Posiadamy nowoczesne pracownie internetowe dla klas I – III i klas IV – VI oraz Internet bezprzewodowy dostępny w całym obiekcie szkolnym, tablice interaktywne, nasi uczniowie i nauczyciele mają własne laptopy, które mogą zabierać do domu w ramach realizacji programu „Cyfrowa szkoła".
• Przywiązujemy dużą wagę do ekologii poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć, zbieranie surowców wtórnych czy organizowanie imprez.
• Prowadzimy cykliczne imprezy, które na stałe zagościły w naszym kalendarzu: „Tydzień kultury języka" , „Koncert kolęd i pastorałek", „Przegląd teatrzyków szkolnych", „Dni Matematyki", „Szkolny Tydzień Profilaktyki" i wiele innych.
• Od roku szkolnego 2013/14 wprowadziliśmy w klasach IV - VI zajęcia z języka niemieckiego.
• Wszystkim uczniom gwarantujemy stałą opiekę pedagoga szkolnego i logopedy oraz dyżury psychologa szkolnego.
• W szatni każdy uczeń dysponuje własną szafką;
• Szkoła jest monitorowana 24 godziny na dobę i zapewnia maksymalne poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich.
Jeśli chcecie Państwo, by wasze dziecko uczyło się w bezpiecznej szkole, w której każdy uczeń traktowany jest indywidualnie i otoczony troskliwą opieką wychowawczą i pedagogiczną, zapraszamy do naszej szkoły, która jako jednostka mała i kameralna, zapewnia uczniom wyjątkowe , ciepłe relacje uczeń - nauczyciel i doskonałe warunki nauki.
JESTEŚMY MAŁĄ SZKOŁĄ, KTÓRA DAJE WIELKIE SZANSE DLA WSZYSTKICH!!!

orzel

Dzisiaj jest:
20 Listopad 2018
Imieniny obchodzą:
Edyta, Edmund, Anatol
Do końca roku szkolnego pozostało:
-516 dni

Linki

Dziennik elektroniczny 

 

 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

 

Program Bezpieczna +

Znalezione obrazy dla zapytania program bezpieczna +

 

Projekt Erasmus+

 

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

 

Bezpieczny internet 

 

 

Ogólnopolskia Koalicja

na rzecz

Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

 

  

Projekt Englisch Teaching

 

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Nidzicka Fundacja Rozwoju- NIDA

 

 NIDA.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Znalezione obrazy dla zapytania wfoś w kielcach

 

Zadanie pn.: Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej

w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali

realizowane przez Gminę Sitkówka - Nowiny,

 jest współfinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

zgodnie z podpisaną w dniu 17.05.2017 roku umową dotacji na kwotę 20 000,00zł.

Statystyki

Użytkowników:
8453
Artykułów:
578
Zakładek:
1
Odsłon artykułów:
361815