MAŁA SZKOŁA - WIELKA SZANSA

 

Materiały edukacyjne Centrum Edukacji Obywatelskiej wypracowane w ramach rządowego pilotażu Cyfrowa szkoła i jego kontynuacji Aktywna edukacja:

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zarówno stare, jak i nowe materiały edukacyjne Centrum Edukacji Obywatelskiej wypracowane w ramach rządowego pilotażu Cyfrowa szkoła i jego kontynuacji Aktywna edukacja, są stale dostępne na stronie internetowej programu http://www.ceo.org.pl/cyfrowaszkola
Materiały z kursu e-learningowego dla koordynatorów – edycja 2013/2014 znajdują się w zakładce Kurs internetowy, poszczególne moduły z nowej edycji – 2014/2015 będziemy zamieszczać sukcesywnie, w miarę pojawiania się ich w kursie. Zachęcamy do śledzenia nowych materiałów. Po opracowaniu wniosków z ewaluacji pilotażu, kurs został gruntownie przerobiony i obecnie zawiera przykłady z kilkunastu przedmiotów. http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/kurs
Polecamy również materiały z konferencji organizowanych co kilka miesięcy w ramach programu. Znajduje się w nich wiele dobrych praktyk wykorzystywania TIK na lekcjach przedmiotowych i w życiu szkoły. http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/konferencja-otwierajaca-0
Szczególnie godny polecenia jest najnowszy produkt Aktywnej edukacji – samouczki narzędzi TIK. To mini kursy wykorzystania różnych programów i aplikacji, połączone tematycznie. Celowo wrzucamy ich użytkowników na głęboką wodę, zachęcając do zastosowania danej aplikacji PRZED przeczytaniem, jak ona działa. Taka formuła spełnia dwa cele – działa zgodnie z metodologią uczenia się osób dorosłych, zgodnie z którą lepiej zapamiętujemy rzeczy wpisane w nasze osobiste doświadczenie oraz przypomina trochę sposób, w jaki korzystają z technologii cyfrowi tubylcy. Interaktywne samouczki dostępne są na platformie http://samouczki.ceo.org.pl/ i można z nich korzystać zarówno na komputerach stacjonarnych i laptopach, jak i urządzeniach mobilnych oraz czytnikach e-booków. Staraliśmy się również, żeby mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne.
W każdym samouczku użytkownik przechodzi przez cztery etapy cyklu nauki zdefiniowane przez Davida Kolba. Zaczyna od doświadczenia, gdzie dostaje krótki opis dwóch, trzech najpopularniejszych aplikacji wraz ze ścieżkami dostępu do nich i prostym zadaniem do wykonania. Następnie, na etapie refleksji, zastanawia się nad korzyściami jakie odniesie z wykorzystania danego narzędzia w swojej praktyce szkolnej. Dopiero w trzeciej kolejności dochodzi do teorii – bardziej dokładnego opisu aplikacji, sposobu działania, często tradycyjnych samouczków – którą ma szansę szybciej zapamiętać, bo odnosi się do doświadczenia będącego jego udziałem. Na koniec dostaje przykłady zastosowania w praktyce, punkt wyjścia do kolejnych doświadczeń. Cykl zaczyna się od początku. Gorąco zachęcamy do korzystania z samouczków slajd po slajdzie, w trybie kursu. Jest jednak możliwość czytania tylko wybranych zakładek. W tej chwili mamy osiem samouczków: Książki i komiksy, Mapy myśli, Filmy, Blogi, Prezentacje, Praca w chmurze, Otwarte zasoby edukacyjne i Prawa autorskie.
Zapraszamy!
Zespół Aktywnej edukacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Zobacz...  1.

                 2.

                 3.

Napisali o nas: Rok po 'Cyfrowej Szkole'. Ciekawsze lekcje, większe rachunki

14 maja 2012 roku komisja powołana przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach podała wykaz szkół zakwalifikowanych do pilotażowego programu „Cyfrowa szkoła". Szkoła Podstawowa w Kowali znalazła się wśród 16 szkół z całego województwa świętokrzyskiego. Do programu „Cyfrowa Szkoła" zgłosiło swój akces 53 świętokrzyskie gminy, które złożyły 120 wniosków na kwotę blisko 12 milionów złotych. Dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono 1 207 629 zł dla 11 szkół w wariancie I oraz 513 540 zł dla 5 szkół w wariancie II.

Przyznane środki w kwocie 90 000 zł wraz z 20% wkładem własnym organu prowadzącego wynoszącym 22 500 zł zostaną przeznaczone na zakup: przenośnych komputerów dla uczniów, przenośnych komputerów dla nauczycieli, tablic interaktywnych i wielu innych urządzeń i programów komputerowych.

W związku z dofinansowaniem Szkoła zobowiązuje się do wdrożenia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania w zakresie: e-uczeń, e-nauczyciel, e-szkoła. Program „Cyfrowa Szkoła" będzie realizowany pilotażowo do sierpnia 2013 roku.

 

"Cyfrowa Szkoła" - to program przygotowywany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji, budzi zainteresowanie wszystkich związanych z oświatą.

Komponenty, które składają się na program to: wyposażenie szkół w sprzęt, doskonalenie nauczycieli, stworzenie e-podręczników i zasobów edukacyjnych, badanie i merytoryczne monitorowanie projektu.

Szkoła Podstawowa w Kowali znalazła się w  rocznym pilotażu programu, do którego wybrano tylko 400 szkół podstawowych z całej Polski.

W każdej szkole został wyznaczony e-koordynator, który będzie mógł liczyć na opieką e-moderatora, pomagającego koordynatorom z najbliższej okolicy. Nauczyciele będą prowadzić około pięciu lekcji z TIK tygodniowo, w tym dwie otwarte.  W Kowali funkcje e-koordynatora pełni pani Katarzyna Lużyńska – Kasperek.

Równolegle, w ramach projektu, przygotowywane jest wsparcie dla szkół. Pierwsze e-podręczniki i e-zasoby oraz sieć wsparcia i doskonalenia nauczycieli.

O ogromnym cywilizacyjnym znaczeniu programu "Cyfrowa Szkoła" mówił wcześniej minister Michał Boni. Przekonywał, że cele programu znacznie wykraczają poza samą tylko komputeryzację szkół i zwiększenie dostępności do internetu. Wskazał również potencjalne źródło finansowania całego projetku - dywidendy cyfrowe. 

 

25 września 2012 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary" w Kowali została podpisana umowa na dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach programu "Cyfrowa szkoła" z panem Tomaszem Lechem wiceprezesem firmy „Perfektus" i panią Małgorzatą Markiewicz dyrektorem szkoły reprezentującą Gminę Sitkówka – Nowiny z upoważnienia wydanego przez pana Wójta Gminy Stanisława Baryckiego.

 

Po rozstrzygnięciu przetargu na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „ Zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary" z siedzibą w Kowali 51B gmina Sitkówka – Nowiny wybrano ofertę firmy Perfektus System Sp. z o.o. 25-639 Kielce ul. Malików 150 D za cenę brutto 11040,00 zł. Była to najniższa cena w prowadzonym postępowaniu, w którym jedynym kryterium ocen była cena ( waga kryterium 100 %).

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty tj.

1. P.H NET com G. Czerwiński 25-413 Kielce ul. Domaniówka 1/1B, cena brutto 134024,49.

2. Perfektus System sp. zo.o 25-639 Kielce u. Malików 150 D cena brutto 111040,00 zł

Ocena punktowa :

1. PH NET com g. Czerwiński – 82,85 pkt.

2. Perfektus System sp. zo.o. – 100,00 pkt.

22 października 2012 roku przedstawiciele firmy "Perfektus" dostarczyli do szkoły sprzęty i zaczęli montaż urządzeń.

TABLICA INTERAKTYWNA I GŁOŚNIKI

LAPTOPY

Testico -system do zbierania i analizowania odpowiedzi i urządzenie do przeprowadzania wideokonferencji

RUTER

Projektor któtkoogniskowy

Szafka do bezpiecznego przechowywania laptopów

Ustaliliśmy, że uroczyste otwarcie "Cyfrowej szkoły" odbędzie się 26 listopada o godzinie 15.00 w siedzibie naszej szkoły.

Wojewódzka inauguracja „Cyfrowej szkoły" w Szkole Podstawowej w Kowali.

NAPISALI O NAS: Echo dnia; Gazeta wyborcza; TV Kielce; Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

 

W naszym województwie w ramach "Cyfrowej szkoły" do podziału było ponad 1,7 mln zł na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla czwartoklasistów ze szkół podstawowych lub wyposażenie pracowni, m.in. w tablice multimedialne czy rzutniki. W zależności od wielkości placówki mogły otrzymać od 90 do 200 tys. zł. Ze Świętokrzyskiego wpłynęło przeszło 120 wniosków. W losowaniu wybrano 16 szkół, które otrzymały dofinansowanie. W poniedziałek 26 listopada w Szkole Podstawowej w Kowali zaczęła działać pierwsza w województwie świętokrzyskim Cyfrowa Szkoła.

 

Nie tylko czwartoklasiści, ale wszyscy uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Kowali dostali laptopy w ramach pilotażu rządowego programu "Cyfrowa szkoła". Jako pierwsi w województwie. W uroczystości wzięli udział m.in.: wójt Stanisław Barycki, przewodniczący Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, zastępca wójta Krzysztof Rym, wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, poseł Lucjan Pietrzczyk, świętokrzyski wicekurator oświaty Grzegorz Bień, wójt gminy Morawica Marian Buras, radni gminy Sitkówka-Nowiny oraz mieszkańcy Kowali. Goście uroczystości mogli poznać Cyfrową Szkołę, która otwiera nowe możliwości nie tylko przed uczniem, ale także przed nauczycielem. Wojewoda, wójtowie, poseł i kurator otrzymali piloty, którymi odpowiadali na pytania pojawiające się na tablicy.

 

Po zakończeniu testu program podsumował wyniki „uczniów". To była tylko próbka wykorzystania Cyfrowej Szkoły. Program zapewnia kontrolę postępów ucznia, kontakt z nauczycielem, kontrolę planu zajęć, bezpieczeństwo, aktywną pomoc edukacyjną 24 godziny na dobę, możliwość nauczania na odległość. Dodatkowo jest prosty w obsłudze i dostępny przez Internet. Poseł Lucjan Pietrzczyk odczytał list od minister edukacji Krystyny Szumilas skierowany do dyrektor Małgorzaty Markiewicz. „W ten sposób uczniowie szkoły dostali szansę sprostania wyzwaniom współczesnego świata" – napisała minister Szumilas.

 

Do naszej szkoły powędrowało ponad 30 laptopów i sprzęt multimedialny za przeszło 110 tys. zł. Niemal 90 tys. pochodzi z rządowego programu "Cyfrowa szkoła". Uczniowie będą mogli je wykorzystywać zarówno podczas lekcji, jak i nauki w domu. Za dofinansowanie kupiliśmy 30 laptopów, a uczniów w klasach 4-6 mamy w sumie 26. Dlatego laptop dostał każdy. Z własnego budżetu dołożyliśmy i kupiliśmy komputery również dla nauczycieli. Jesteśmy chyba jedyną taką szkołą w Polsce. Na swoim przykładzie pokażemy, jak program będzie wyglądał za trzy lata, gdy laptopy dostaną wszyscy uczniowie podstawówek. Z zakupów zadowoleni są uczniowie. Na pewno będzie im się łatwiej uczyć. Lekcje z komputerami będą też ciekawsze. Zmieni się sposób prowadzenia lekcji. Młode pokolenie wychowuje się w technologii informacyjnej, nauczyciele będą musieli się przystosować. Ten proces jest nieunikniony. Współczesna nauka wymaga innowacyjności i teraz tradycyjny papierowy dziennik zastąpi dziennik elektroniczny, zamiast obrazków w książce będzie można oglądać prezentacje multimedialne. Zajęcia staną się bardziej atrakcyjne. Na ekranach monitora będzie można zobaczyć stopnie, uwagi, spóźnienia i będą mieli do nich dostęp także rodzice.

 

Dyrektor szkoły Małgorzata Markiewicz podsumowała, że nowy program znacznie ułatwi pracę dydaktyczną i zachęciła do otwarcia magicznego pudełka, w którym mieści się cała cyfrowa szkoła. Schowane w nim nowiutkie laptopy z pokrowcami zaczęto wręczać zadowolonym uczniom.

 

Obecna na uroczystości wojewoda Bożentyna Pałka Koruba powiedziała, że to historyczny moment, wcześniej żaden z uczniów nie dostał laptopa do własnej dyspozycji. Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka Nowiny też był zadowolony z wprowadzenia nowatorskich metod nauczania. – To dla nas ogromne wyróżnienie – podkreślił. – Jeszcze niedawno mieszkańcy korzystali z lamp naftowych, a teraz mamy cyfrową szkołę, postęp jest ogromny. Z wdrożenia programu najbardziej ucieszyli się uczniowie, którzy dostali laptopy do domu. Niektórzy z wrażenia ściskali je i przytulali.

 

Na zakończenie uroczystości wystąpili artyści z Kieleckiego Teatru Tańca. Kilka piosenek zaprezentowała także Wirginia Panas, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kowali.

 

orzel

Dzisiaj jest:
30 Sierpień 2016
Imieniny obchodzą:
Róża, Szczęsny, Benon
Do końca roku szkolnego pozostało:
-68 dni

Linki

Dziennik elektroniczny 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

Projekt edukacyjny "Lepsza Szkoła"

 Wf z klasą

 

Blog SP Kowala 

Projekt Erasmus+

Projekt Comenius

 

Projekt "Cyfrowa Szkoła" 

 

Projekt EDUSCIENCE

"Głos Nowin"

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

Bezpieczny internet 

 

SP Kowala co niedziela

godzina 9.00  90,4 i 101,4 MHz

 

  

Szkoła w ruchu  

 

Sprawdź szkołę Twojego dziecka

 

Ogólnopolskia Koalicja

na rzecz

Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

Statystyki

Użytkowników:
25
Artykułów:
236
Zakładek:
1
Odsłon artykułów:
118073