Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali

SOS to pierwsze zadanie w programie „WF z klasą". 2 listopada 2015 roku na sali gimnastycznej odbyła się debata Szkolnego Okrągłego Stołu. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami i wychowawcami. Debatę otworzył koordynator projektu pani Stanislawa Polowczyk - Walas, która przypomniała ogólne założenia programu „WF z Klasą". Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej zabawy z chustą animacyjną KLANZA.

 

 

Następnie uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy: przedszkolaki, klasy I – III, klasy IV-VI. Wszystkie grupy miały za zadanie, wymienić i opisać mocne i słabe strony wychowania fizycznego w naszej szkole. Liderzy zespołów zaprezentowali wyniki płynące z „burzy mózgów", przedstawili plusy i minusy, jakie uczniowie widzą, na co dzień podczas zajęć wf. W dyskusji, głos zabierali niemal wszyscy uczestnicy spotkania. Uczniowie prezentowali swoje pomysły i koncepcje, a nauczyciele odpowiadali na pytania.

 
Mocne strony lekcji wf- u w naszej szkole:
• Uczniowie chętnie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego.
• Na lekcjach panuje miła atmosfera.
• Zajęcia są urozmaicone.
• Zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu.
• Istnieje możliwość rozwijania swoich zainteresowań sportowych i rekreacyjnych poprzez:
a) uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach sportowych (tenis stołowy, wyjazdy na basen)
b) udział w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych
c) udział w corocznych rajdach i obozach sportowych
• Duże zaangażowanie nauczycieli na lekcjach wf.
Minusy szkolnego wf-u w naszej szkole:
• Niska liczebność uczniów szkoły wpływa na trudności w kompletowaniu drużyny szkolnej do gier zespołowych,
• Nadopiekuńczość rodziców stwarza trudności w tworzeniu reprezentacji szkoły w niektórych dyscyplinach sportowych z powodu braku zgody rodzica w udziale w zawodach sportowych.

 
Debatę można uznać za bardzo udaną, bowiem wszyscy uczestnicy aktywnie brali w niej udział. Uczniowie umieli wskazać mocne i słabe strony wychowania fizycznego w naszej szkole. Różnorodność wskazanych przez uczniów zagadnień wskazuje, że poważnie traktują oni przedsięwzięcie i chętnie będą uczestniczyć w realizacji programu. Uczniowie naszej szkoły pozytywnie odnieśli się do udziału w III edycji programu WF z klasą. Dzieci doceniają wysiłek i duże zaangażowanie nauczyciela wf, jak również dostrzegają pozytywne elementy udziału naszej szkoły w akcji „WF z Klasą".
W ramach realizacji programu „WF z Klasą" w roku szkolnym 2015/2016 na debacie wybrano do realizacji następujące zagadnienia:
• LAS: I semestr - „ Świętokrzyski Turniej Judo", II semestr - „Cała Polska Biega";
• Zadania semestralne: I semestr: „Rozruszaj rodziców", „Ruch na lekcjach i aktywne przerwy"; II semestr: „WF poza szkołą", „Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne".

 
Szkolnym koordynatorem akcji została pani Stanisława Polowczyk – Walas. Nauczycielki wspierające działania koordynatora: klasy I – III – pani Katarzyna Dąbrowska, przedszkole – pani Małgorzata Boniakowska. Nad całością akcji czuwa pani dyrektor szkoły Małgorzata Markiewicz.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom oraz Dyrekcji naszej szkoły za udział i zaangażowanie przy naszym Sportowym Okrągłym Stole. Mam nadzieję, że nasza debata to dobry początek do jeszcze ciekawszych zajęć sportowych w roku szkolnym 2015/2016.
Koordynator: Stanisława Polowczyk – Walas  Więcej zdjęć w galerii: Zobacz...

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż Szkoła Podstawowa w Kowali w roku szkolnym 2015/2016 otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning "DIFFERENT STORIES, DIFFERENT LANGUAGES, SAME ROOTS". Oznacza to, że praca koordynatora projektu – pani Anny Głogowskiej-Frączek, praca uczniów i całej szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. W związku z tym, otrzymaliśmy certyfikat, który dołączamy do naszej strony internetowej oraz wystawimy w widocznym miejscu w szkole. Ponadto, nasz projekt zostanie pokazany w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu: www.etwinning.net.


EOJ to wyjątkowe odznaczenie potwierdzające wysoką jakość projektów i... otwierające drogę do Konkursu Europejskiego!

Ja przedszkolak dzielny ,
Będę zawsze uśmiechnięty,
Będę słuchał swoje panie,
I zjadał całe śniadanie.
Będę grzecznie się bawił
I pilnie się uczył,
żebym mamy i taty,
nigdy nie zasmucił.

29 października 2015 roku dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej „3,4-latków" złożyły uroczyste ślubowanie, przez co zostały pasowane na „prawdziwych" przedszkolaków. Uroczystość ta była pierwszym tak ważnym wydarzeniem dzieciaczków z młodszej grupy KRASNOLUDKI, gdyż „Pasowanie na Przedszkolaka" ma symbolizować przyjęcie malucha do społeczności przedszkolnej. Dzieci z grupy LEŚNE SKRZATY , które chodzą do przedszkola już kolejny rok składały przyrzeczenie Przedszkolaka na starszaka. Na kilka dni przed uroczystością rodzice oraz pani Dyrektor otrzymali kolorowe zaproszenia, które wzbudziły ogólne zainteresowanie. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością goście: wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sitkówka - Nowiny pani Renata Posłowska oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach pani Katarzyna Malicka-Pędzik oraz dumni Rodzice.


Dzieci od wielu dni pod czujnym okiem swoich pań: Małgorzaty Boniakowskiej i Ewy Wołowiec-Pękalskiej przygotowywały się do tego wydarzenia, pilnie ucząc się piosenek, wierszyków i tańców. Był to dla nich niemały wysiłek, ale uporały się z tym doskonale, czego efekt wszyscy obecni mogli podziwiać. Wystąpiły w stosownych strojach swoich grup KRASNOLUDKI miały czerwone ubranka natomiast LEŚNE SKRZATY były w barwnych zielono-żółtych strojach. Wszyscy z wielkim zaciekawieniem obserwowali i uważnie słuchali, co przedszkolaki mają do powiedzenia i pokazania. Okazuje się bowiem, że maluchy mają dużo zdolności i potrafią pięknie recytować wiersze, śpiewać piosenki i bawić się wyśmienicie pomimo tremy i tak licznej widowni. Na zakończenie inscenizacji słowno – muzycznej dzieci przyrzekały między innymi: nie płakać w przedszkolu, bawić się zgodnie, mocno kochać swoje panie i zjadać całe śniadanie. Licznie przybyli rodzice oraz rodziny dzieci nie żałowali braw dla swoich pociech. Na zakończenie programu goście przystąpili wspólnie z dziećmi do gimnastycznej rozgrzewki przy piosence „ Gimnastyka" , następnie dzieci nauczyły wszystkich przedszkolnego tańca „Boogie-Woogie".


Po występie nastąpił długo oczekiwany przez wszystkich moment. Dzieci złożyły uroczystą przysięgę, a pasowania olbrzymią kredką dokonała pani dyrektor Małgorzata Markiewicz, która przygotowała także dla dzieci wspaniałą niespodziankę - mianowicie przy rytmach piosenki „Jedzie pociąg z daleka" na salę „wjechał" ogromny pociąg z klocków. Przedszkolaki bardzo ucieszyły się tym podarunkiem, którym będą bawić się w sali przedszkolnej. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom . Były też gratulacje i całuski oraz pamiątkowe zdjęcia.


Kończąc tę niezwykłą uroczystość Rada Rodziców dzieci z przedszkola zaprosiła prawdziwych już przedszkolaków oraz wszystkich gości na poczęstunek , gdzie bajeczną niespodzianką był ogromny okolicznościowy tort. Pan Sobaś tata z Rady Rodziców przygotował bufet z czekoladą do picia dla dzieci i kawą dla dorosłych. Na pewno ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników uroczystości. Dzieci z uśmiechami na twarzach wróciły do sali, aby kontynuować zabawę, a goście i Rodzice dumni ze swoich pociech wymieniali się wrażeniami przy kawie.


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości : pani Dyrektor Małgorzacie Markiewicz, paniom, które służyły pomocą i radą przy dekorowaniu sali na to wydarzenie: Marzenie Pabian babci przedszkolaczka i nauczycielce z tej szkoły, pani Beacie Kowalskiej i Aleksandrze Górajskiej. Bardzo zaangażowanej Radzie Rodziców oraz Wszystkim Rodzicom, którzy codziennie szykowali swoje pociechy, aby uczestniczyły w zajęciach w przedszkolu.  Tekst i zdjęcia: Małgorzata Boniakowska
Więcej zdjęć w galerii: Zobacz...

28.10.2015 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kowali uczestniczyli w trzecich z kolei warsztatach edukacyjnych Geo – Lab. Tematyka związana była ze śladami jakie pozostawia po sobie człowiek w środowisku. Poruszane zagadnienia były dopełnieniem zadań realizowanych w ramach prowadzonej przez naszą szkołę innowacji pedagogicznej „ABC młodego geologa".

Po dyskusji stwierdziliśmy, że najdłużej w środowisku przechowują się śmieci, które człowiek produkuje w olbrzymich ilościach. Dzieci podczas zabawy z CIĘŻARÓWKĄ RECYKLING dzieliły śmieci na grupy, takie jak: papier, szkło, metal, bio, plastik. Pani Joanna Wrońska zwróciła uwagę, że wiele wyrzucanych przez człowieka odpadów jest bardzo niebezpieczna i powinny one trafiać do specjalnych pojemników. Równie ważne jest zbieranie odpadów typu bio, które po rozłożeniu na kompostowniku mogą służyć jako nawóz dla roślin. Podczas warsztatów pojawiły się DOBRE RADY NA ODPADY. Dzieci przy pomocy prezentacji multimedialnej podawały takie działania człowieka, które przyczynią się do zmniejszenia ilości śmieci.


Kolejny etap warsztatów realizowany był pod hasem Drugie życie śmieci. Dzieci dowiedziały się, co należy zrobić z plastikową butelką zanim trafi do kosza. Przeprowadzały doświadczenie z płatkami, które udowodniło jak ważne jest zgniatanie śmieci. Śmieciosztuka to działania z zakresu plastyki i ochrony środowiska. Uczestnicy mieli za zadanie z butelek typu PET wykonać zabawkę lub użyteczny przedmiot. Niektórzy wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Powstały ośmiornice z mackami, koszyk, pojemnik na kredki.


Ciekawym eksperymentem było otrzymywanie ze skał takich jak azuryt, malachit, hematyt naturalnych barwników. Uczniowie musieli samodzielnie wykonać farby. Potem tak jak człowiek jaskiniowy nanosili na piaskowiec kolorowe symbole. Działanie to było dopełnieniem działań projektowych Erasmus +. Warsztatom bacznie przyglądali się nauczyciele – pani Katarzyna Pabian, Sylwia Kaczmarczyk i Stanisława Polowczyk –Walas. Każde zajęcia z cyku Geo-Lab w ciekawy sposób poszerzały wiadomości i umiejętności realizowane podczas zajęć lekcyjnych. Dzieci z dużym zaangażowaniem wykonywały polecenia i wyciągały trafne wnioski. Efekty swojej pracy zabrały na pamiątkę.


Tekst i zdjęcia: Katarzyna Pabian Więcej zdjęć w galerii: Zobacz...

orzel

Dzisiaj jest:
22 Maj 2018
Imieniny obchodzą:
Julia, Wiesława, Helena
Do końca roku szkolnego pozostało:
-334 dni

Linki

Dziennik elektroniczny 

 

 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

 

Program Bezpieczna +

Znalezione obrazy dla zapytania program bezpieczna +

 

Projekt Erasmus+

 

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

 

Bezpieczny internet 

 

 

Ogólnopolskia Koalicja

na rzecz

Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

 

  

Projekt Englisch Teaching

 

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Nidzicka Fundacja Rozwoju- NIDA

 

 NIDA.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Znalezione obrazy dla zapytania wfoś w kielcach

 

Zadanie pn.: Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej

w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali

realizowane przez Gminę Sitkówka - Nowiny,

 jest współfinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

zgodnie z podpisaną w dniu 17.05.2017 roku umową dotacji na kwotę 20 000,00zł.

Statystyki

Użytkowników:
1688
Artykułów:
554
Zakładek:
1
Odsłon artykułów:
312799

Copyright 2013 Szkoła Podstawowa w Kowali.