Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali

Podczas wędrowania po łysogórskich szlakach uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Kowali poznawali walory przyrodnicze, geologiczne i kulturowe naszego regionu. Dnia 06.10.2015r. uczniowie klasy IV i VI wkroczyli do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zostały przypomniane zasady właściwego zachowywania się na terenach chronionych. Pani Sylwia Kaczmarczyk ogłosiła, że na dzisiejszej wycieczce nie korzystamy z telefonów komórkowych, jedynie możemy robić zdjęcia. Dzieci wsłuchiwały się w szum potężnych drzew Puszczy Jodłowej i w odgłosy zwierząt. Wędrując przyrodniczą ścieżką Huta Szklana – Łysa Góra dzieci pod okiem nauczyciela przyrody – pani Katarzyny Pabian uczyły się rozpoznawać rośliny, poznawały zjawiska jakie zachodzą w lesie. Dużą wartością edukacyjna były tablice informacyjne ukazujące najważniejsze wartości Puszczy Jodłowej. 

 

Podejmowane działania doskonale wpisały się w zadania projektowe Projektu Erasmus +. Na szczycie Łysej Góry dzieci pracowały z mapą i kompasem. Orientowały mapę, wyznaczały północ za pomocą kompasu, lokalizowały zwiedzane miejsca. Zajęcia terenowe to atrakcyjna forma nauki, która mobilizuje wszystkie zmysły i pozytywnie wpływa na samopoczucie dzieci. Zwiedzanie Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego przyniosło dzieciom wiele wrażeń. Można było z bliska zobaczyć lisa, borsuka, czy potężnego jelenia. Na drzewach w bezruchu siedział kowalik, dzięcioł, wiewiórka. Z wielkim zaciekawieniem dzieci oglądały gabloty z owadami, słuchały jakie pożyteczne procesy przeprowadzają. W sali poświęconej geologii uczniowie prześledzili największe wydarzenia oraz charakterystyczne zwierzęta dla poszczególnych epok geologicznych. Ryby pancerne, trylobity, amonity, tetrapod, olbrzymie dinozaury to wymarłe zwierzęta, których szczątki odnaleziono na terenie województwa świętokrzyskiego i można było je zobaczyć. W sali poświęconej geologii. Uczniowie pogłębiali swoje wiadomości w ramach innowacji pedagogicznej „ABC młodego geologa" prowadzonej w naszej szkole. 

 

Następną atrakcją było zwiedzanie klasztoru. Dzieci miały możliwość ucałowania relikwii Drzewa Świętego oraz zobaczyły najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego – Kazania świętokrzyskie. Zwiedzały Muzeum Ojców Oblatów, gdzie oglądały wiele ciekawych i egzotycznych eksponatów. Były to dary przywiezione przez zakonników z misji. Na platformie widokowej rozpościerała się przepiękna panorama na północna część Gór Świętokrzyskich. Przewodnik – pan Grzegorz Pabian opowiedział o procesach, które doprowadziły do powstania gołoborzy.Dzieci wysłuchały również legend, np. „O relikwiach Świętego Krzyża" oraz „O czarownicach i powstaniu gołoborzy".

 

Drugim punktem naszej wyprawy była Święta Katarzyna. Zawitaliśmy do Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Oglądaliśmy bardzo ciekawą i bogatą wystawę skał, minerałów i skamieniałości z różnych stron świata. Potężne geody, diamenty, kolorowe kamienie szlachetne sprawiły, że dzieci nie chciały odejść od gablot. Dużym zaskoczeniem dla dzieci było zobaczenie wśród „perełek" kolekcji wielu okazów pochodzących z Kowali, np. błyszczące piryty, szczotki kalcytowe czy charakterystyczne dla naszej miejscowości trylobity. Z podziwem dzieci oglądały okazy krzemienia pasiastego, podziwiały paskowe odrazy stworzone przez naturę. Przewodnik oprowadzający po muzeum pokazał cały proces obróbki kamieni, które są później wykorzystywane do wytwarzania biżuterii. Każdy uczestnik wycieczki wylosował swój kamyk szczęścia. Trasa wycieczki prowadziła również do źródełka Świętego Franciszka. Dzieci orzeźwiły się wodą oraz wysłuchały legendy wyjaśniającej jak powstało to miejsce. Zatrzymaliśmy się również przy kapliczce Żeromskiego, gdzie mogliśmy zobaczyć podpis pisarza jeszcze z czasów szkolnych.Wycieczka dobiegła do końca, ale uczniowie zdobyli wiele umiejętności i wiadomości poszerzających realizowane w szkole zagadnienia. Dzieci już pytały gdzie pojedziemy na następną wyprawę.                   Tekst i zdjęcia: Katarzyna Pabian

Więcej zdjęć w galerii: Zobacz...

„WF z klasą" to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona przez Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowana dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. Partnerami medialnymi programu są „Gazeta Wyborcza" i portal internetowy Sport.pl. Program „WF z klasą " ma na celu zmienić myślenie o lekcjach wychowania fizycznego, wprowadzać metody nowoczesnego nauczania oraz propagować zdrowy styl życia.

Nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczy w programie „WF z klasą" – edycja 2015/2016. Ogromnie cieszymy się z tego faktu, że przystąpiliśmy do III edycji programu. Choć ogólnopolska inauguracja już odbyła się 28 września 2015 roku, to w naszej szkole będzie miała miejsce podczas uroczystego oddania do użytku boiska wielofunkcyjnego pod koniec października br.
„WF z klasą" jak sama nazwa wskazuje program związany jest z działaniami na rzecz sportu i zdrowego trybu życia. Szkolnym koordynatorem programu jest pani Stanisława Polowczyk – Walas, a nauczycielami wspierającymi panie: Katarzyna Dąbrowska i Małgorzata Boniakowska. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania naszego bloga, na którym publikować będziemy wszelkie nasze działania związane z tym tematem. Zachęcam wszystkich do aktywnego włączania się w akcję, bo przecież wszystkim nam „sport wyjdzie na zdrowie". Na naszym szkolnym BLOGU znajdziecie informacje dotyczące aktywności fizycznej uczniów naszej szkoły oraz sprawozdania z realizacji zadań przeprowadzonych w ramach programu. Jesteśmy przekonani, że lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na propagowanie aktywności fizycznej wśród uczniów i rodziców. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Program WF z klasą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia - tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać zadowolenie i przyjemność.

Blog Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary w Kowali – edycja 2015/2016
Pod adresem http://blogiceo.nq.pl/spkowala/ istnieje już Blog Naszej Szkoły biorącej udział w programie WF z klasą !!! Każda szkoła biorąca udział w programie ma obowiązek prowadzić bloga, na którym będą publikowane relacje z realizacji zadań obowiązkowych (SOS i LAS) oraz dwóch zadań do wyboru.

W piękny, słoneczny i ciepły dzień 6 października 2015 roku, uczniowie z klasy drugiej i trzeciej wybrali się na wycieczkę do lasu. Zajęcia w terenie miały na celu realizację zadań z Projektu ERASMUS+, do którego przystąpiła nasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016. Przed rozpoczęciem wycieczki wychowawcy klas Maria Tomaszewska i Małgorzata Bierońska przypomniały dzieciom zasady zachowania się w lesie i uzasadniły konieczność ich stosowania.

 
Główne zadania zajęć w terenie realizowane przez klasę III:
• Charakterystyka warunków panujących w poszczególnych warstwach lasu.
• Dostrzeganie różnic w nasłonecznieniu, wilgotności i temperaturze w różnych warstwach lasu.
• Poznanie grzybów jadalnych i niejadalnych.
• Rozmowa o konsekwencjach zjedzenia grzybów trujących.
• Poznanie roślin występujących w poszczególnych warstwach lasu .
• Poznanie zwierząt żyjących w poszczególnych warstwach lasu .
• Przypomnienie znaczenia pojęcia: „łańcuch pokarmowy".

 
Klasa II wyznaczała kierunki świata w lesie za pomocą drzew, które po stronie północnej miały mech. Znając kierunek północny łatwo można określić pozostałe. Dzieci utrwaliły sobie wiadomości o 4 warstwach lasu oraz rozpoznawały gatunki drzew rosnących w pobliskim lesie. Na podstawie wyglądu liści i kory prawidłowo nazywały poszczególne drzewa. Wycieczka poprzedzona była zajęciami teoretycznymi w klasie. Zajęcia w terenie były I etapem tego rodzaju działań czyli bliskiego spotkania z przyrodą. Dzieci tak wspaniale obserwowały i nazywały obiekty przyrodnicze, że zajęcia będziemy organizować cyklicznie, w miarę możliwości pogodowych.                                      Tekst i zdjęcia: Maria Tomaszewska i Małgorzata Bierońska

Więcej zdjęć w galerii: Zobacz...

Klasa piąta wraz z wychowawcą p. Stanisławą Polowczyk – Walas oraz rodzicami w dniu 6 października 2015 roku – po raz pierwszy – wyjechali do Opery Śląskiej w Bytomiu na przedstawienie baletowe pt. „Królewna Śnieżka". Rezerwacji biletów dokonała wychowawczyni już w lipcu. Mieliśmy najlepsze miejsca – pierwszy balkon, pierwszy rząd! Wyjechaliśmy punktualnie o 6.40 – zgodnie z planem. Wszyscy chętni stawili się osobiście, humory dopisywały a zachowanie uczniów było nienaganne - pod każdym względem - i czasie dość długiej podróży, jak i w Operze zarówno w czasie spektaklu jak i w czasie przerw. Dzieci były odświętnie i elegancko ubrane, szkolny strój galowy, piękne fryzury, właściwe zachowanie, postawa, słownictwo... Takich dzieci gratuluję RODZICOM – spokojnie mogą „ pękać" z dumy!

                            

Przedstawienie rozpoczęło się punktualnie i składało się z trzech aktów. Całość trwała od 11.00 do 13.00. Bajka o Królewnie Śnieżce opowiedziana tańcem, kolorowymi kostiumami, scenografią i muzyką – na „ żywo" graną przez orkiestrę symfoniczną ukrytą w tzw. orkiestronie. Orkiestron - to miejsce pod sceną gdzie rozlokowana jest orkiestra i tylko dyrygent widzi zarówno to co dzieje się na scenie jak i swoich muzyków. Przedstawienie podobało się wszystkim. Zespół baletowy Opery Śląskiej w bardzo obrazowy i wyrazisty sposób przedstawił bajkę.

 

Opera Śląska w tym roku, tj.2015 obchodziła swoje 70 lecie działalności.Mieści się w budynku z 1901 roku, a pierwszym spektaklem była premiera opery Stanisława Moniuszki – „Halka", wystawiona 14 czerwca 1945 roku, co prawda jeszcze w Katowicach - ale nieco później umiejscowiono na stałe siedzibę Opery Śląskiej w Bytomiu. Przedstawienie „Halki" było przygotowane pod kierunkiem Adama Didury, którego to imię nosi Opera. Śpiewali w niej tacy artyści jak: Bogdan Paprocki, Adam Didura,Andrzej Hiolski i wielu innych. Obecnie dyrektorem Opery jest Tadeusz Serafin, orkiestrą dyryguje Krzysztof Dziewięcki jest 34 solistów, balet składa się z 26 wygimnastykowanych wspaniałych tancerzy a orkiestra liczy 45 muzyków oraz ci niewidoczni dla widza – obsługa techniczna - 52 osoby, którzy zapewniają widzom fantastyczne przeżycia duchowe i emocjonalnej , robią wszystko abyśmy parafrazując Adama Didurę mogli powiedzieć : „ tańczcie dalej, nie przerywajcie". Do zobaczenia na kolejnych spektaklach operowych......                   Tekst i zdjęcia: Stanisława Polowczyk - Walas

Więcej zdjęć w galerii: Zobacz...

orzel

Dzisiaj jest:
20 Sierpień 2018
Imieniny obchodzą:
Sabina, Sobiesław, Bernard
Do końca roku szkolnego pozostało:
-424 dni

Linki

Dziennik elektroniczny 

 

 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

 

Program Bezpieczna +

Znalezione obrazy dla zapytania program bezpieczna +

 

Projekt Erasmus+

 

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

 

Bezpieczny internet 

 

 

Ogólnopolskia Koalicja

na rzecz

Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

 

  

Projekt Englisch Teaching

 

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Nidzicka Fundacja Rozwoju- NIDA

 

 NIDA.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Znalezione obrazy dla zapytania wfoś w kielcach

 

Zadanie pn.: Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej

w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali

realizowane przez Gminę Sitkówka - Nowiny,

 jest współfinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

zgodnie z podpisaną w dniu 17.05.2017 roku umową dotacji na kwotę 20 000,00zł.

Statystyki

Użytkowników:
8399
Artykułów:
576
Zakładek:
1
Odsłon artykułów:
337389

Copyright 2013 Szkoła Podstawowa w Kowali.